BRANSCHER

Det är av största vikt för oss att ha förståelse och insikt om kundens verksamhet. Vi arbetar med noggranna uppdragsbeskrivninger för att till fullo förstå utmaningen i de olika rekryteringsprocesserna. Detta arbetssätt har visat sig vara en av anledningarna till våra framgångar på marknaden. Våra nöjda kunder väljer att återkomma inför nya rekryteringar.

Vi arbetar i hela Skandinavien men har valt ut några branscher där vi har erfarenhet och under många år rekryterat både chefer och specialister.Vår erfarenhet bygger på en djup förståelse för den marknad och de företag och organisationer vi arbetar med. Detta är en av anledningarna till att vi valt att vara en nischad aktör med ett utvalt tjänsteutbud och med utvalda branscher.

Vi har valt ut följande branscher som vi fokuser på;