GDPR/INTEGRITETSPOLICY

Staff Scandinavia Search & Interim är GDPR Anpassat.

En av våra främsta prioriteringar på Staff Scandinavia Search & Interim är att dina personuppgifter är skyddad på bästa sätt. Därför följer vi dataskyddsförordningen,GDPR, som träder i kraft i alla EU:s medlemsländer från och med den 25 maj 2018.

När du delar med dig av information till oss vill vi att du ska känna dig säker på hur vi behandlar den. För att få information om vår dataskyddspolicy, besök staffscandinavia.se/policy

Integritetspolicy

GDPR, ”General Data Protection Regulation” ersätter vår nuvarande PUL, Personuppgiftslag och medför skärpta krav och regelverk på oss som hanterar personuppgifter i samband med rekrytering bl a. Exempel på personuppgifter är e-postadresser, IP-adresser, cv:n och personliga brev och även foton. Syftet med lagen är att förstärka skyddet för individens personuppgifter samtidigt som lagstiftningen inom EU blir enhetlig.

På Staff Scandinavia Search & Interim hanterar vi ett stort antal personuppgifter vid en rekryteringsprocess.

Vi har fullständig kontroll på vem i bolaget som har tillgång till kandidaternas personuppgifter, hur och på vilket sätt uppgifterna förvaras, vem uppgifterna delas med och vilka uppgifter som lagras och hur länge. Våra olika interna system tillser att vi hanterar personuppgifter korrekt.

Staff Scandinavia Search & Interim begär aldrig in mer personuppgifter än behövligt och vi vill inte tillsändas varken personliga brev eller foton på kandidaterna.

Vi har en väl utarbetad struktur för hantering av personuppgifter som följer den nya lagstiftningen.

Rekryteringsprocess

Kandidaten samtycker till att behandling av personuppgifter som lämnats i detta medgivande behandlas av företrädare för Staff Sandinavia Search & Interim.

Personuppgiftsansvariga för denna personuppgiftsbehandling är Staff Scandinavia Search & Interim. Kandidaten kan när som helst begära att få tillgång till, eller rättelse av personuppgifterna genom att kontakta bolaget.

Kandidaten kan vidare när som helst återkalla sitt samtycke under rekryteringsprocessen, vilket medför att processen i sin helhet avslutas.