REFERENSUPPDRAG

Några Genomförda Interim/Searchuppdrag;

 • VD, Byggbolag
 • CFO . Stockholm
 • VD, Teknikkonsultbolag
 • Senior Projekt Manager Västerås
 • Affärschef, Stockholm
 • Ekonomiansvarig
 • Redovisningskonsult
 • Business Controller
 • Projektledare Mark & Anläggning
 • Projekteringsledare, Teknikkonsulter
 • Entreprenadingenjör Railway
 • Controller
 • Installationssamordnare, Göteborg
 • Platschef Byggbolag, Uppsala
 • KMA, Stockholm
 • Kommersiell Projektledare Stockholm
 • Projektledare, Börsnoterat Fastighetsbolag
 • Installationssamordnare, Byggkonsultbolag
 • Mätchef, Teknikkonsultbolag, Stockholm
 • Mängdreglerare, Mark/Anläggning Stockholm
 • Entreprenadingenjör Anläggning
 • Kommersiell Projektledare
 • Kalkylator, Bygg, Stockholm
 • Entreprenadingenjör. Mälardalen Bygg
 • Installationssamordnare, Uppsala
 • Kommersiell PL, Fastighetsbolag Uppsala
 • Projektledare, Förvaltningsbolag Uppsala
 • CFO, Fastighetsbolag Stockholm
 • Interim Projektinköpare Fastighetsbolag, Stockholm
 • Interim Payroll Manager, Mark & Anläggning Uppsala
 • Interim CFO, Bygg Göteborg
 • Platschef, Under Vatten
 • Interim CEO, Infrastruktur Oslo
 • Kommersiell Projektledare/Chef Fastighet
 • Kalkylator Railway
 • Redovisningschef, Stockholm
 • Platschef Railway
 • Interim Digital Manager, Tech Köpenhamn
 • Interim Redovisningschef, Bygg. Oslo
 • Interim CEO, Samhällsbyggnad Stockholm
 • Interim CFO, Infrastruktur, Helsingborg
 • Interim CFO till Industri, Stockholm
 • Supply Chain Manager till Teknikföretag (Interimsuppdrag)
 • Interim Redovisningschef till Byggbolag
 • Site Manager till Infrastrukturföretag i Mälardalen
 • Interim CFO till Teknikföretag, OSLO
 • Interim CEO till Byggbolag Malmö
 • Interim HR Chef till börsbolag Bygg
 • Interim Supply Chain Manager till Fastighetsbolag i Stockholm
 • Interim CFO till Teknikkonsultbolag i Helsingborg
 • Teknikchef (Interimsuppdrag)
 • Distriktschef Bygg (Rekryteringsuppdrag)
 • Entreprenadingenjör/Kalkylator (Rekryteringsuppdrag)
 • Controller
 • Mängdreglerare, Uppsala
 • Interim Förhandlingschef (Interimsuppdrag)
 • Interim Project Manager (Interimsuppdrag)
 • Teamleader (Searchuppdrag)
 • Installationskonsult, Stockholm 
 • Interim Verksamhetschef (Interimsuppdrag) Fastighet
 • Interim Arbetsmiljöingenjör (Interimsuppdrag) Fastighet
 • Interim CFO till stort Infrastrukturbolag i Sverige (Rekrytering)
 • HR Chef, Logistikföretag (Interim)
 • Kvalificerad Lönekonsult till outsourcingföretag (Rekrytering)
 • Kalkylator till Energibolag (Rekrytering)
 • Interim Platschef till Infrastrukturföretag (Interimsuppdrag)
 • Offertingenjör till stort Infrastrukturbolag (Searchuppdrag)
 • Teknisk Produktionchef , Industri, (Interim management)
 • Business Controller
 • Ekonomichef (Rekrytering )
 • Konsultchef, Fastighet (Rekrytering)
 • Ekonomikonsult till större Techbolag (Interim management)
 • Anbudsingenjör till Sveriges största Byggföretag (Rekrytering)
 • Koncernredovisningschef till Industriföretag (Interim Management)
 • Lönechef till Teknikkonsultbolag (Interim Management)
 • KAM/RC till Byggbolag Mälardalen (Searchuppdrag)
 • CFO till internationellt Tech-företag (Searchuppdrag)
 • Bolagsekonom till Mark & ANläggning (Rekryteringsuppdrag)
 • Kommersiell Projektledare
 • CIO till ett av Sveriges största Telekombolag (Searchuppdrag)
 • Kommersiell Projektledare Fastighetsbplag
 • Mängdreglerare, Konsultuppdrag  7 mån
 • Servicemarknadschef till ett av Nordens största Entreprenadföretag (Search)
 • Senior Business Controller, Bygg (Searchuppdrag)
 • Redovisningskonsult till idiell organisation (Rekryteringsuppdrag)
 • Risk Manager/ Finansanalytiker till välkänd bank (Searchuppdrag)
 • Teknisk KAM till internationellt teknikföretag (Rekryteringsuppdrag)
 • Analytiker till försäkringsbolag (Rekrytering)
 • Kvalificerade Lönekonsulter till ledande Outsourcingföretag (Rekrytering)
 • Koncernredovisningsekonom till försäkringsbolag
 • Ekonomichef till logistikföretag (Rekryteringsuppdrag)
 • Affärsområdeschef till Infrastrukturbolag (Rekryteringsuppdrag)
 • Marknadsområdeschef till Investmentbank (Searchuppdrag)
 • HR Ansvarig till större renhållningsföretag (Interimsuppdrag)
 • Försäljningschef till större industribolag (Searchuppdrag)
 • Områdeschef till större Kommun (Rekryteringsuppdrag)
 • Kvalificerad Redovisningsekonom till finansbolag (Interim)
 • Projektledare/Projektchef Fastighet
 • KAM/Teknisk säljare (Industrisektorn)
 • …………………….m fl.