Nu har du chansen att få ett långt Konsultuppdrag som sträcker sig 4år framåt i tiden.

Några av dina Arbetsuppgifter och Kundens krav på Resurskonsulten:

Din huvuduppgift är att se till att kundens entreprenörer och organisation i alla skeden av projektering och produktionsplanering identifierar och beaktar arbetsmiljösynpunkter i byggskedet. Du ska också under byggtiden tillse att våra entreprenörer genomför de skydds- och säkerhetsåtgärder som planerats.

Dina Arbetsuppgifter

Du ska i det projektet handlägga BAS U arbetsuppgifter.

Du ska även aktivt bidra till att projektet arbetar proaktivt i arbetsmiljöarbetet.

Du planerar och organisera BAS-P och BAS-U arbetet

Du handlägger BAS U arbetsuppgifter inklusive att hålla arbetsmiljöplanen uppdaterad

Du säkerställer att olyckor och tillbud utreds och rapporteras internt och till berörda myndigheter

Du följer upp att arbetsmiljöplaner upprättas och efterlevs samt att erforderliga riskanalyser och arbetsberedningar genomförs.

Du deltar på skyddsronder samt genomföra arbetsplatskontroller ute på byggarbetsplatserna

Du säkerställer att krav på arbetsmiljöutbildningar inom vår egen organisation och hos konsulter och entreprenörer genomförs enligt plan 

Vi söker

Du har minst 10 års erfarenhet av arbetsmiljöarbete i större infrastruktur-, bygg- och anläggningsprojekt i byggskedet, minst 800 miljoner kr eller större.

Du har minst 6 års erfarenhet som Arbetsmiljöspecialist, -miljösamordnare och/eller -handläggare med ansvar för BAS U under byggskedet i tunnelprojekt med fler än tre entreprenörer i produktion inom samma arbetsområde:

Du har Dokumenterad utbildning i BAS-P och BAS-U:

Du har Dokumenterad utbildning i Fallskydd, Ställningsbyggnad samt Säkra lyft

Erfarenhet från minst två tunnelprojekt i byggskede av spår där minst ett av projekt är med utländska entreprenörer.

Erfarenhet från minst ett depåprojekt med samordning  med fast driftställe inom kollektivtrafikmyndighet 

Ansökan 

Skicka din Ansökan snarast till Senior Rekryteringskonsult, Hans Forsslund vid Staff Scandinavia Search o Interim, hans.forsslund@staffscandinavia.se

 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *